Vi har udviklet lektioner, der klargør lederes ansvar i cyber- og datasikkerhed

Som leder er det vigtigt at forstå det ansvar, man har ifølge cybersikkerheds- og databeskyttelsesregler, love og standarder, samt de forventninger, der stilles. Derfor har Mindzeed udviklet en række lektioner, som udstyrer ledelsen med den viden, der behøves for at navigere disse udfordringer og sikre organisationen mod cybertrusler.

Hvorfor er cybersikkerhed en ledelsesdisciplin?

Cybersikkerhed er ikke længere kun en udfordring inden for it-afdelingens grænser, men er blevet en integreret del af organisationens strategiske planlægning. Ledelsens engagement er afgørende for at sikre overholdelse af lovgivning, såsom NIS2-direktivet, GDPR og andre nationale sikkerhedslove. Ledelsen skal tage ansvar for at opbygge en robust sikkerhedskultur, der fremmer ansvar og bevidsthed på tværs af organisationen, og sikre implementeringen af effektive risikostyringsstrategier og beredskabsplaner.

Hvad forventes der af dig som leder?

Som leder forventes det, at du forstår de grundlæggende principper for cybersikkerhed og risikostyring. Du skal være proaktiv i udviklingen af politikker og strategier, der støtter din organisations cybersikkerhedsindsats. Du skal også fremme en kultur, hvor ansvarlighed for cybersikkerhed er en naturlig del af medarbejderes arbejde - og ikke kun it-afdelingens. Endelig skal du holde dig ajour med gældende love og regler og sikre, at din organisation overholder dem.

Citat fra Mindzeed

Selv om jeres virksomhed ikke er direkte underlagt NIS2, vil reglerne smitte af, og overholdelse vil blive et krav fra mange kunder og samarbejdspartnere.

Ledelsens ansvar ifølge NIS2

NIS2-direktivet udvider de forpligtelser, organisationer står overfor, og fremhæver ledelsens rolle i at sikre et passende sikkerhedsniveau. Dette inkluderer udvikling og implementering af omfattende cybersikkerhedspolitikker og -processer, regelmæssig vurdering og opdatering af sikkerhedsforanstaltninger for at imødekomme det skiftende risikolandskab, samt sikring af hurtig og effektiv reaktion på sikkerhedshændelser for at minimere skader. Selv om jeres virksomhed ikke er direkte underlagt NIS2, vil reglerne smitte af, og overholdelse vil blive et krav fra mange kunder og samarbejdspartnere.

Lektioner målrettet alle ledere

Mindzeed har gjort det nemt og så underholdende som muligt at tilegne sig viden om det ansvar, man har inden for cyber- og datasikkerhed som leder. De første fire lektioner handler om 'Risikoforståelse og Risikovurdering', ‘Planer, politikker og processer’, ‘Organisering, rapportering og kontrol’, og ‘Dataetik’. Hver video-lektion efterfølges af tre spørgsmål, som dokumentation for, at lederen har taget lektionen – og som compliance-dokumentation.

Vil du gerne vide mere?

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig.

Kontakt for tilbud
Hvor kender du Mindzeed fra?

Eller du kan udfylde vores tilbudsformular her!

Bliv klogere på cyber- og datasikkerhed

Mindzeeds bibliotek af træningslektioner inden for cyber- og datasikkerhed omfatter mere end 80 lektioner. Mange af disse lektioner bidrager til lederes grundlæggende forståelse af cybersikkerhed og databeskyttelse.

Men vi har udviklet fire lektioner med det formål at gøre det let for ledere at forstå de grundlæggende principper inden for cybersikkerhed samt deres ansvar i denne sammenhæng.

78_thumb_1

Lektion 78:

Risikoforståelse og risikovurdering

Lektionen fortæller grundlæggende om ledelsesansvar i forhold til identifikation af risici, fastsættelse af risikoappetit og prioritering af sikkerhedsindsatsen.
Indeholder en video på 2:30 min. samt en test med 3 spørgsmål.

Mindzeed - Planer, politikker og processer

Lektion 79:

Planer, politikker og processer

Lektionen giver information om hvordan man som leder fastlægger retningslinjer og standarder for adfærd, processer og beslutningstagning.
Indeholder en video på 2:20 min. samt en test med 3 spørgsmål.

Mindzeed - Organisering, rapportering og kontrol

Lektion 80:

Organisering, rapportering og kontrol

Lektionen om hvordan man via organisatorisk struktur, rapporteringslinjer og kontrolmekanismer, kan styre cybersikkerhedsrisici effektivt. Og hvorfor klare roller og ansvarsområder for cybersikkerhed er vigtig.

Indeholder en video på 2:40 min. samt en test med 3 spørgsmål.

82_thumb-100

Lektion 82:

Dataetik

Lektionen handler om de etiske overvejelser der følger med håndtering af data. Og hvordan ledelsen kan sætte en høj etisk standard og fremme en kultur af ansvarlig datahåndtering.

Indeholder en video på 2:43 min. samt en test med 3 spørgsmål.

Hvis du ønsker at se og prøve lektionerne, eller hvis du vil vide mere om Mindzeeds træningslektioner og vores løsninger, er du velkommen til at skrive via formularen ovenfor eller kontakte os på support@mindzeed.com

Du kan også ringe til os på 42 90 64 59.