Effektiv og fleksibel awareness-træning for NIS2 compliance

Med Mindzeed får I adgang til over 80 videobaserede træningslektioner, der er skræddersyet til at opfylde kravene i NIS2 om medarbejdertræning.

Herover er en 'smagsprøve' på ny video, som fortæller om baggrunden for NIS2-direktivet og hvad det indebærer for ledelsen i virksomheden. Og vi gennemgår de punkter, der skal opfyldes for at leve op til kravene.

Hvis du vil have adgang til hele videoen, så udfyld formularen, så sender vi dig et link.

Ja tak, giv mig adgang til den fulde video:

  Mindzeed awareness virker på alle typer af enheder

  Danskudviklet awareness-træning tilpasset NIS2

  Mindzeed tilbyder skræddersyet og danskudviklet awareness-træning, der er ideel for organisationer, der skal overholde NIS2-direktivet. Vores træningsprogrammer er designet til at være både lærerige og inspirerende, samtidig med at de er relevante for de specifikke krav i NIS2. Valgt af førende danske og internationale virksomheder, organisationer og myndigheder, er Mindzeed kendt for sin faglighed og brugervenlighed, hvilket gør det nemt at implementere og tilpasse til jeres unikke behov.

  Effektiv og fleksibel træning, der passer ind i hverdagen

  Med Mindzeed får I adgang til over 70 træningslektioner, der er skræddersyet til at opfylde kravene i NIS2. Lektionerne kan frit udvælges og sammensættes i forhold til jobroller i jeres organisation. Det sikrer relevans, træningsmotivation og høj gennemførselsprocent.

  Hver lektion er designet til at tage omkring 5 minutter, hvilket gør det muligt for jeres medarbejdere at opnå forståelse af cybersikkerhed uden at bruge meget tid. Lektionerne er ideelle til at styrke jeres medarbejderes bevidsthed og forberede dem på, at håndtere de sikkerhedstrusler de udsættes for i deres arbejde.

  NIS2_ikon_gen

  Udviklet af eksperter, valgt af hundredtusinder

  Mindzeed er en løsning skabt af fagfolk inden for kommunikation, cyber- og datasikkerhed. Vores team af eksperter har brugt deres dybdegående viden og erfaring til at udvikle træning, der ikke kun er informativ, men også engagerende og let at forstå. Men du behøver ikke tage vores ord for det. Over 300.000 medarbejdere fra forskellige sektorer og virksomhedsstørrelser har allerede benyttet Mindzeed til at styrke deres færdigheder og beskytte deres organisationer.

  ikon_dash

  Jeres dokumentationsværktøj

  Et afgørende aspekt af NIS2-direktivet er behovet for grundig dokumentation af awareness-træning. Vores platform giver jer mulighed for at generere detaljerede rapporter, der viser hvilke kurser, der er gennemført, af hvem, og hvornår. Dette sikrer, at I nemt kan demonstrere overholdelse af NIS2's krav til medarbejdertræning og samtidig få indsigt i effektiviteten af jeres træning.

  ikon_plus_lessons

  Tilføj let egen træning - fx politikker mv.

  Hos Mindzeed forstår vi, at hver organisation har unikke politikker, procedurer og retningslinjer. Derfor har vi designet vores træningsplatform, så den ikke kun tilbyder et omfattende udvalg af standardiserede træningslektioner, men også giver mulighed for at integrere jeres eget skræddersyede indhold.

  NIS2_ikon_puzzel

  I kan samle træningen i eget LMS

  Mindzeed træningslektioner kan afvikles på vores egen træningsplatform, men de er også designet til at kunne integreres i jeres evt. egen læringsplatform (LMS). Dette giver jer mulighed for at samle al træning et sted. Uanset om I ønsker at bruge Mindzeeds platform eller Jeres egen, sikrer vi en problemfri implementering og en brugervenlig oplevelse for både administratorer og medarbejdere.

  Start med et skræddersyet tilbud på
  Mindzeed awareness-træning

  Udfyld formularen herunder og vi sender dig et skræddersyet tilbud

   Hvilken type organisation arbejder du for?

   Det intuitive træningsprogram anvendes af alle typer organisationer, store som små og over hele verden, fordi træningen er skalérbar og fleksibel.

   Privat virksomhedStatKommunalNon-profit

   Hvor mange brugere skal kunne tilgå træningen?

   Mindzeed afregnes ud fra antallet af brugere, der er oprettet og har adgang til træningen.

   10-5050-100100-200200-500500-1.0001.000-5.0005.000-10.000Over 10.000

   I Mindzeed er der over 65 standardlektioner om cybersikkerhed og GDPR. Hvad er jeres primære træningsbehov?

   Du får du adgang til et komplet bibliotek af videobaserede træningslektioner, som kan tilpasses og sammensættes efter behov.

   Alle standardlektioner i Mindzeed kan tilrettes med fx egne spørgsmål. Er det noget du ønsker at benytte dig af?

   Det er muligt at justere tekster, spørgsmål og begreber, så de er relevante og giver mening for de enkelte medarbejdere.

   Ønsker I at benytte Mindzeed som jeres læringsplatform ifm træningen eller ønsker I at benytte eget LMS?

   Det er muligt at få adgang til Mindzeedøs træningslektioner på alle platforme.

   Er du interesseret i Mindzeeds unikke mulighed for at bruge vores læringsplatform til også selv at kunne skabe træningslektioner?

   Mindzeed giver dig mulighed for nemt at oprette dine egne lektioner fra foruddefinerede skabeloner.

   Med Mindzeed er det muligt at differentiere træningen ift medarbejdergrupper. Er det noget du ønsker at benytte dig af?

   Al træning tildeles de medarbejdergrupper, der oprettes i Mindzeed eller som vi modtager fra jeres AD. På den måde kan træningen skræddersyes.

   Hvilke sprogvarianter er du interesseret i?

   Mindzeed lektioner finde på op til 20 sprog. Marker hvilke der er relevante for jer.

   Hvornår påtænker du at starte træningsforløbet?

   Med Mindzeed er det enkelt at starte et træningsforløb og løbende tilrette indhold og skabe nyt.

   Med det sammeInden for 30 dage2-3 månederIkke fastlagt

   Ønsker I at benytte Single Sign On og AD-synkronisering?

   Mindzeed understøtter alle gængse SSO løsninger og har bla. indbygget Azure User Sync. Det gør adgang og brugerstyring simpelt og nye medarbejdere bliver automatisk tildelt relevant træning.

   JaNejIkke fastlagt

   Har du flere oplysninger, der kan være relevante i forhold til et tilbud?

   Dine kontaktoplysninger

   Hvad er NIS2?

   NIS2 står for Net- og Informationssikkerhedsdirektivet 2 og er en ny EU-lovgivning, der skal styrke cybersikkerheden i EU. NIS2-direktivet vil pålægge visse virksomheder og organisationer krav om at opretholde et højt niveau af informationssikkerhed og beskyttelse mod cyberangreb.

   NIS2 henviser til den anden iteration af EU's direktiv om sikkerhed for netværk og informationssystemer. Direktivet har til formål at forbedre cybersecurity af kritisk infrastruktur og vigtige tjenester, såsom energi, transport, finans og sundhedsvæsen, på tværs af EU. NIS2 opdaterer det tidligere NIS1-direktiv, som blev indført i 2016, for at afspejle den skiftende cybersecurity trusselsituation og sikre en højere grad af cybersecurity for disse kritiske sektorer.

   Nogle af de vigtigste funktioner i NIS2 inkluderer oprettelsen af nye cybersecurity-krav og forpligtelser for operatører af vigtige tjenester og digitale tjenesteudbydere, oprettelsen af et europæisk cybersecurity-kompetencecenter og et europæisk cybersecurity-industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter samt øget samarbejde og informationsdeling blandt EU-medlemsstaterne for at forbedre cybersecurity.

   Overordnet set er målet med NIS2 at øge modstandsdygtigheden af EU's kritiske infrastruktur og vigtige tjenester mod cybersecurity trusler, og dermed sikre sikkerheden og trygheden for EU-borgere og virksomheder.

   web_hacki_6

   Ledelsesansvar ift. NIS2

   Som leder eller bestyrelsesmedlem i en virksomhed er det dit ansvar at sikre, at virksomheden overholder de regler og retningslinjer, der er fastsat i NIS2-direktivet. Dette direktiv er udviklet for at styrke cybersikkerheden og beskytte både kritiske nationale infrastrukturer og digitale tjenesteudbydere mod cyberangreb.

   Hvad indebærer dit ansvar som leder eller bestyrelsesmedlem?

   Informationspligt om NIS2

   Som en del af ledelsen skal du sikre, at alle relevante parter er fuldt informeret om de krav, der stilles i NIS2-direktivet.

   Ansvar for risikostyring

   Det påhviler ledelsen at implementere sikkerhedsforanstaltninger, der er både passende og proportionale, for at adressere de risici, der er forbundet med netværks- og informationssystemer.

   Ansvar for incidentrapportering

   I tilfælde af sikkerhedsbrud er det ledelsens ansvar at rapportere hændelsen til de relevante myndigheder inden for en fastsat tidsramme.

   Hvilke konsekvenser kan der være, hvis man ikke lever op til sit ansvar?

   Bøder og erstatningskrav

   Manglende overholdelse af NIS2-direktivet kan medføre betydelige bøder samt erstatningskrav fra tredjeparter.

   Strafferetligt ansvar

   I visse tilfælde og afhængig af jurisdiktionen kan bestyrelsesmedlemmer potentielt stå over for strafferetlige sanktioner, inklusiv fængselsstraf.

   Tab af tillid og omdømmeskade

   Virksomhedens omdømme kan lide alvorligt skade, og der kan opstå et tab af tillid, hvis det bliver offentligt kendt, at virksomheden ikke har overholdt kravene i NIS2-direktivet.

   For at undgå disse konsekvenser er det essentielt, at ledelsen er proaktiv i at sikre, at virksomheden overholder alle kravene i NIS2-direktivet og udarbejder en solid strategi for cybersikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at holde sig ajour med de nyeste udviklinger og bedste praksisser inden for cybersikkerhed.

   Hvad skal I gøre?

   Hvis din virksomhed er underlagt NIS2-direktivet, skal du sikre dig, at du overholder de krav, der er fastsat i direktivet. De vigtigste trin, som din virksomhed kan tage for at overholde NIS2-direktivet, inkluderer:

   Identificer de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurder deres kritikalitet: Det første trin i at overholde NIS2-direktivet er at identificere de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurdere deres kritikalitet. Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at beskytte dine systemer og tjenester.

   Gennemfør en risikovurdering: Du skal gennemføre en risikovurdering for at identificere de sikkerhedsrisici, som din virksomhed står over for, og vurdere deres sandsynlighed og konsekvenser. Dette vil hjælpe dig med at beslutte, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at reducere risikoen for cyberangreb.

   Implementer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger: Efter at have identificeret de kritiske tjenester og gennemført en risikovurdering, skal du implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine systemer og tjenester mod cybertrusler. Dette kan omfatte implementering af passende adgangskontroller, overvågning af systemer og netværk, og regelmæssig opdatering af software og systemer.

   Udvikle en incidentresponsplan: Du skal udvikle en incidentresponsplan, der beskriver, hvordan din virksomhed vil håndtere en cybersecurity-hændelse. Dette vil hjælpe dig med at minimere skaden, hvis din virksomhed bliver udsat for en cybertrussel.

   Oplys og træn dine medarbejdere: Endelig skal du sørge for, at dine medarbejdere er oplyst og trænet i informationssikkerhed og cybersecurity. Dette vil hjælpe med at minimere risikoen for menneskelige fejl og øge organisationens modstandsdygtighed mod cyberangreb.

   Hvis din virksomhed har afdelinger i forskellige medlemsstater i EU, er det vigtigt at være opmærksom på, at kravene i NIS2-direktivet kan variere afhængigt af den enkelte medlemsstat. Det betyder, at din virksomhed skal undersøge og overholde de specifikke krav i hver enkelt medlemsstat, hvor du opererer, for at sikre, at du er i overensstemmelse med direktivet.