se_company2

Mindzeed Explainer

NIS2

NIS2 står for Net- og Informationssikkerhedsdirektivet 2 og er en ny EU-lovgivning, der skal styrke cybersikkerheden i EU. NIS2-direktivet vil pålægge visse virksomheder og organisationer krav om at opretholde et højt niveau af informationssikkerhed og beskyttelse mod cyberangreb.

price_info

Hvad er NIS2?

NIS2 henviser til den anden iteration af EU's direktiv om sikkerhed for netværk og informationssystemer. Direktivet har til formål at forbedre cybersecurity af kritisk infrastruktur og vigtige tjenester, såsom energi, transport, finans og sundhedsvæsen, på tværs af EU. NIS2 opdaterer det tidligere NIS1-direktiv, som blev indført i 2016, for at afspejle den skiftende cybersecurity trusselsituation og sikre en højere grad af cybersecurity for disse kritiske sektorer.

Nogle af de vigtigste funktioner i NIS2 inkluderer oprettelsen af nye cybersecurity-krav og forpligtelser for operatører af vigtige tjenester og digitale tjenesteudbydere, oprettelsen af et europæisk cybersecurity-kompetencecenter og et europæisk cybersecurity-industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter samt øget samarbejde og informationsdeling blandt EU-medlemsstaterne for at forbedre cybersecurity.

Overordnet set er målet med NIS2 at øge modstandsdygtigheden af EU's kritiske infrastruktur og vigtige tjenester mod cybersecurity trusler, og dermed sikre sikkerheden og trygheden for EU-borgere og virksomheder.

Spørg direktivet

Vi har indlæst hele direktivet i chatbotten, så du kan stille spørgsmål direkte til, hvad der står i direktivet.

price_lock

Hvilke brancher bliver berørt af NIS2-direktivet?

NIS2 er relevant for en række forskellige brancher, som er kritiske for samfundets funktion og kan have alvorlige konsekvenser i tilfælde af cyberangreb. Ifølge direktivet inkluderer disse brancher:

 • Energi: herunder elektricitet, gas, olie og nuklear energi.
 • Transport: herunder luftfart, jernbane, vejtransport og søtransport.
 • Finans: herunder bank-, børs-, betalings- og forsikringssektorerne.
 • Sundhed: herunder hospitalsvæsen, sundhedspleje og medicinalindustrien.
 • Drikkevand: herunder produktion, distribution og forsyningskæder.
 • Digitale infrastrukturer: herunder internettjenester, cloud computing og e-handel.

Det er vigtigt at bemærke, at NIS2 også gælder for digitale serviceudbydere, der ikke nødvendigvis hører under de ovennævnte kritiske sektorer, men som stadig er vigtige for EU's digitale økonomi og samfund. Dette kan omfatte tjenesteudbydere inden for e-handel, online søgemaskiner, sociale medier og cloud computing.

Skal vi sende NIS2 direktivet til dig?

Så udfylde nedenstående, så sender vi direktivet til dig i en e-mail.


  price_ownlms3

  Hvad skal jeg gøre, hvis min virksomhed er underlagt NIS2-direktivet?

  Hvis din virksomhed er underlagt NIS2-direktivet, skal du sikre dig, at du overholder de krav, der er fastsat i direktivet. De vigtigste trin, som din virksomhed kan tage for at overholde NIS2-direktivet, inkluderer:

  Identificer de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurder deres kritikalitet: Det første trin i at overholde NIS2-direktivet er at identificere de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurdere deres kritikalitet. Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at beskytte dine systemer og tjenester.

  Gennemfør en risikovurdering: Du skal gennemføre en risikovurdering for at identificere de sikkerhedsrisici, som din virksomhed står over for, og vurdere deres sandsynlighed og konsekvenser. Dette vil hjælpe dig med at beslutte, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at reducere risikoen for cyberangreb.

  Implementer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger: Efter at have identificeret de kritiske tjenester og gennemført en risikovurdering, skal du implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine systemer og tjenester mod cybertrusler. Dette kan omfatte implementering af passende adgangskontroller, overvågning af systemer og netværk, og regelmæssig opdatering af software og systemer.

  Udvikle en incidentresponsplan: Du skal udvikle en incidentresponsplan, der beskriver, hvordan din virksomhed vil håndtere en cybersecurity-hændelse. Dette vil hjælpe dig med at minimere skaden, hvis din virksomhed bliver udsat for en cybertrussel.

  Oplys og træn dine medarbejdere: Endelig skal du sørge for, at dine medarbejdere er oplyst og trænet i informationssikkerhed og cybersecurity. Dette vil hjælpe med at minimere risikoen for menneskelige fejl og øge organisationens modstandsdygtighed mod cyberangreb.

  Hvis din virksomhed har afdelinger i forskellige medlemsstater i EU, er det vigtigt at være opmærksom på, at kravene i NIS2-direktivet kan variere afhængigt af den enkelte medlemsstat. Det betyder, at din virksomhed skal undersøge og overholde de specifikke krav i hver enkelt medlemsstat, hvor du opererer, for at sikre, at du er i overensstemmelse med direktivet.

  price_lessons3

  Medarbejderne skal være oplyst og trænet i informationssikkerhed og cybersecurity

  Awareness-træning:
  Træning af medarbejderne i grundlæggende informationssikkerhed og cybersecurity, herunder sikker adfærd på internettet, opbevaring og håndtering af adgangskoder, phishing og andre former for cyberangreb.

  Specialiseret træning:
  Træning af medarbejdere i specifikke roller, der kræver mere dybdegående viden om cybersecurity, såsom IT-supportmedarbejdere, sikkerhedsadministratorer eller ledere.

  Regelmæssig opdatering:
  Opdatering af medarbejdernes træning og viden om cybersecurity og informationssikkerhed på regelmæssig basis for at sikre, at de er opdaterede med de seneste trusselsbilleder og bedste praksis.

  Test og øvelser:
  Udførelse af simuleringer og test af medarbejdernes viden og reaktionsevne på cybersecurity-hændelser for at identificere og rette eventuelle svagheder i virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger.

  Disse træningsforanstaltninger kan hjælpe med at minimere risikoen for menneskelige fejl og øge organisationens modstandsdygtighed mod cyberangreb.

  Hvad koster effektiv awareness træning?

  Få et godt tilbud på online awareness træning og styrk organisationens informationssikkerhed i dag!

  Med 82% af alle sikkerhedsbrud, der skyldes menneskelige fejl, er awarenesstræning en af ​​de vigtigste tiltag, man kan tage for at forbedre informationssikkerheden i din virksomhed. Hos Mindzeed har mere end 300.000 ansatte allerede gennemført vores onlinekurser inden for cyber- og informationssikkerhed, og vores kunder spænder bredt i både virksomhedsstørrelser og brancher, både offentlige og private.

  For at hjælpe din virksomhed med at blive mere sikker, tilbyder vi skræddersyede priser baseret på din virksomheds størrelse, og vores tilbud inkluderer fuld adgang til vores lektionsbibliotek og træningsplatform.

  Kontakt os i dag for at få et tilbud og starte din virksomheds rejse mod bedre informationssikkerhed!