Mindzeed Explainer

Lær om NIS2 med Mindzeed.

NIS2 står for Net- og Informationssikkerhedsdirektivet 2 og er en ny EU-lovgivning, der skal styrke cybersikkerheden i EU. NIS2-direktivet vil pålægge visse virksomheder og organisationer krav om at opretholde et højt niveau af informationssikkerhed og beskyttelse mod cyberangreb.

Hvad er NIS2?

NIS2 henviser til den anden iteration af EU's direktiv om sikkerhed for netværk og informationssystemer. Direktivet har til formål at forbedre cybersecurity af kritisk infrastruktur og vigtige tjenester, såsom energi, transport, finans og sundhedsvæsen, på tværs af EU. NIS2 opdaterer det tidligere NIS1-direktiv, som blev indført i 2016, for at afspejle den skiftende cybersecurity trusselsituation og sikre en højere grad af cybersecurity for disse kritiske sektorer.

Nogle af de vigtigste funktioner i NIS2 inkluderer oprettelsen af nye cybersecurity-krav og forpligtelser for operatører af vigtige tjenester og digitale tjenesteudbydere, oprettelsen af et europæisk cybersecurity-kompetencecenter og et europæisk cybersecurity-industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter samt øget samarbejde og informationsdeling blandt EU-medlemsstaterne for at forbedre cybersecurity.

Overordnet set er målet med NIS2 at øge modstandsdygtigheden af EU's kritiske infrastruktur og vigtige tjenester mod cybersecurity trusler, og dermed sikre sikkerheden og trygheden for EU-borgere og virksomheder.

Hvilket ansvar har du som leder ift. NIS2?

Ledelsesansvar ift. NIS2

Som leder eller bestyrelsesmedlem i en virksomhed er det dit ansvar at sikre, at virksomheden overholder de regler og retningslinjer, der er fastsat i NIS2-direktivet. Dette direktiv er udviklet for at styrke cybersikkerheden og beskytte både kritiske nationale infrastrukturer og digitale tjenesteudbydere mod cyberangreb.

Hvad indebærer dit ansvar som leder eller bestyrelsesmedlem?

Informationspligt om NIS2

Som en del af ledelsen skal du sikre, at alle relevante parter er fuldt informeret om de krav, der stilles i NIS2-direktivet.

Ansvar for risikostyring

Det påhviler ledelsen at implementere sikkerhedsforanstaltninger, der er både passende og proportionale, for at adressere de risici, der er forbundet med netværks- og informationssystemer.

Ansvar for incidentrapportering

I tilfælde af sikkerhedsbrud er det ledelsens ansvar at rapportere hændelsen til de relevante myndigheder inden for en fastsat tidsramme.

Hvilke konsekvenser kan der være, hvis man ikke lever op til sit ansvar?

Bøder og erstatningskrav

Manglende overholdelse af NIS2-direktivet kan medføre betydelige bøder samt erstatningskrav fra tredjeparter.

Strafferetligt ansvar

I visse tilfælde og afhængig af jurisdiktionen kan bestyrelsesmedlemmer potentielt stå over for strafferetlige sanktioner, inklusiv fængselsstraf.

Tab af tillid og omdømmeskade

Virksomhedens omdømme kan lide alvorligt skade, og der kan opstå et tab af tillid, hvis det bliver offentligt kendt, at virksomheden ikke har overholdt kravene i NIS2-direktivet.

For at undgå disse konsekvenser er det essentielt, at ledelsen er proaktiv i at sikre, at virksomheden overholder alle kravene i NIS2-direktivet og udarbejder en solid strategi for cybersikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at holde sig ajour med de nyeste udviklinger og bedste praksisser inden for cybersikkerhed.

En illustration der viser et stopskilt med et hacker-ikon i midten, brugt i en Mindzeed artikel om cybersikkerhed og beskyttelse mod hacking.

Vi har lavet en video, som forklarer baggrunden for NIS2, ledelsesansvaret og hvad der kræves af jer for at blive compliant

Herover er en 'smagsprøve' på ny video, som fortæller om baggrunden for NIS2-direktivet og hvad det indebærer for ledelsen i virksomheden. Og vi gennemgår de punkter, der skal opfyldes for at leve op til kravene.

Hvis du vil have adgang til hele videoen, så udfyld formularen, så sender vi dig et link.

Ja tak, giv mig adgang til den fulde video:

  Hvad koster effektiv awareness træning?

  Få et godt tilbud på online awareness træning og styrk organisationens informationssikkerhed i dag!

  Med 82% af alle sikkerhedsbrud, der skyldes menneskelige fejl, er awarenesstræning ikke kun en central del af en god informationssikkerhedsstrategi, men også en nødvendighed i lyset af de nye krav i NIS2-direktivet.

  Hos Mindzeed har mere end 300.000 ansatte allerede gennemført vores onlinekurser inden for cyber- og informationssikkerhed, og vores kunder spænder bredt i både virksomhedsstørrelser og brancher, både offentlige og private.

  For at hjælpe din virksomhed med at blive mere sikker, tilbyder vi skræddersyede priser baseret på din virksomheds størrelse, og vores tilbud inkluderer fuld adgang til vores lektionsbibliotek og træningsplatform.

  Kontakt os i dag for at få et tilbud og starte din virksomheds rejse mod bedre informationssikkerhed!

  Hvilke brancher bliver berørt af NIS2-direktivet?

  NIS2 er relevant for en række forskellige brancher, som er kritiske for samfundets funktion og kan have alvorlige konsekvenser i tilfælde af cyberangreb. Ifølge direktivet inkluderer disse brancher:

  • Energi: herunder elektricitet, gas, olie og nuklear energi.
  • Transport: herunder luftfart, jernbane, vejtransport og søtransport.
  • Finans: herunder bank-, børs-, betalings- og forsikringssektorerne.
  • Sundhed: herunder hospitalsvæsen, sundhedspleje og medicinalindustrien.
  • Drikkevand: herunder produktion, distribution og forsyningskæder.
  • Digitale infrastrukturer: herunder internettjenester, cloud computing og e-handel.

  Det er vigtigt at bemærke, at NIS2 også gælder for digitale serviceudbydere, der ikke nødvendigvis hører under de ovennævnte kritiske sektorer, men som stadig er vigtige for EU's digitale økonomi og samfund. Dette kan omfatte tjenesteudbydere inden for e-handel, online søgemaskiner, sociale medier og cloud computing.

  Spørg direktivet

  Vi har indlæst hele direktivet i chatbotten, så du kan stille spørgsmål direkte til, hvad der står i direktivet.

  price_ownlms3

  Hvad skal jeg gøre, hvis min virksomhed er underlagt NIS2-direktivet?

  Hvis din virksomhed er underlagt NIS2-direktivet, skal du sikre dig, at du overholder de krav, der er fastsat i direktivet. De vigtigste trin, som din virksomhed kan tage for at overholde NIS2-direktivet, inkluderer:

  Identificer de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurder deres kritikalitet: Det første trin i at overholde NIS2-direktivet er at identificere de tjenester, som din virksomhed leverer, og vurdere deres kritikalitet. Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at beskytte dine systemer og tjenester.

  Gennemfør en risikovurdering: Du skal gennemføre en risikovurdering for at identificere de sikkerhedsrisici, som din virksomhed står over for, og vurdere deres sandsynlighed og konsekvenser. Dette vil hjælpe dig med at beslutte, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at reducere risikoen for cyberangreb.

  Implementer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger: Efter at have identificeret de kritiske tjenester og gennemført en risikovurdering, skal du implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine systemer og tjenester mod cybertrusler. Dette kan omfatte implementering af passende adgangskontroller, overvågning af systemer og netværk, og regelmæssig opdatering af software og systemer.

  Udvikle en incidentresponsplan: Du skal udvikle en incidentresponsplan, der beskriver, hvordan din virksomhed vil håndtere en cybersecurity-hændelse. Dette vil hjælpe dig med at minimere skaden, hvis din virksomhed bliver udsat for en cybertrussel.

  Oplys og træn dine medarbejdere: Endelig skal du sørge for, at dine medarbejdere er oplyst og trænet i informationssikkerhed og cybersecurity. Dette vil hjælpe med at minimere risikoen for menneskelige fejl og øge organisationens modstandsdygtighed mod cyberangreb.

  Hvis din virksomhed har afdelinger i forskellige medlemsstater i EU, er det vigtigt at være opmærksom på, at kravene i NIS2-direktivet kan variere afhængigt af den enkelte medlemsstat. Det betyder, at din virksomhed skal undersøge og overholde de specifikke krav i hver enkelt medlemsstat, hvor du opererer, for at sikre, at du er i overensstemmelse med direktivet.

  price_lessons3

  Medarbejderne skal være oplyst og trænet i informationssikkerhed og cybersecurity

  Awareness-træning:
  Træning af medarbejderne i grundlæggende informationssikkerhed og cybersecurity, herunder sikker adfærd på internettet, opbevaring og håndtering af adgangskoder, phishing og andre former for cyberangreb.

  Specialiseret træning:
  Træning af medarbejdere i specifikke roller, der kræver mere dybdegående viden om cybersecurity, såsom IT-supportmedarbejdere, sikkerhedsadministratorer eller ledere.

  Regelmæssig opdatering:
  Opdatering af medarbejdernes træning og viden om cybersecurity og informationssikkerhed på regelmæssig basis for at sikre, at de er opdaterede med de seneste trusselsbilleder og bedste praksis.

  Test og øvelser:
  Udførelse af simuleringer og test af medarbejdernes viden og reaktionsevne på cybersecurity-hændelser for at identificere og rette eventuelle svagheder i virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger.

  Disse træningsforanstaltninger kan hjælpe med at minimere risikoen for menneskelige fejl og øge organisationens modstandsdygtighed mod cyberangreb.